Wereldvrede


Wereldvrede? Hoe dan? Kijk maar even dit filmpje!

Engbert is ''Aansteker''. Waar hij komt werkt hij ''aanstekelijk''. Het leiden van mensen in hun ontwikkeling en het sturen op relaties staat voor hem centraal. Hij noemde zich daarom bij implementatiebureau Chief Emotions Officer (CEO). Op dit moment is Engbert verbonden aan Pentascope en voorzitter van de coöperatie WakkerAan ,welke hij in 2013 (met o.a. Theo Dijt en Geerd Schlangen) oprichtte om Pentascope nieuw leven in te blazen en om nieuwe wereldverbeterende ideeën tot leven te laten komen. Het project HenK is zo'n idee!
Verder is hij ere-lid van het Social Venture Network. SVN heeft als missie Change the Way The World Does Business.

Engbert's werkervaring ligt op het terrein van het aanwakkeren en implementeren van veranderingen. Ook bij Pentascope is hij hier doorlopend mee bezig (sinds 1995 als hoofdtaak). Daarnaast heeft hij in profit en not-for-profit diverse rollen en projecten op zijn naam staan.

Na zijn opleiding commerciële economie heeft Engbert diverse studies gevolgd om bruggen te kunnen bouwen in diverse organisaties. SPD, P&O Studie, AMBI, talloze tweedaagse conferenties en seminars met als speciale interesse psychologie en sociologie. Het gaat hem immers om de mensen.

Vanaf zijn jeugd 'speelt' hij met muziek, als kleuter met de pick- up van z'n vader, als tiener 'plaatjes draaien' op schoolfeesten, later als freelance disk jockey en nu als Neerlands eerste en enige 'management' D.J: Overal waar Engbert een bijdrage levert, 'draait' ie muziek die er bij past. Dit blijkt wetenschappelijk ook nog eens nuttig: door muziek raken je emoties betrokken en ga je 'echt' meedoen (of niet).

Anders kijken speelt een centrale rol in zijn leven en werk. Kijk maar eens naar dit videootje gemaakt door Joost de SMeth van Strawberry Fields in het kader van onze samenwerking ''De ontdekking van het Noorden'':

Holistisch organiseren


'De jaren zestig,' zegt Breuker, '' was de periode van de love & peace- generation ''. De iconen van deze tijd, John Lennon en Yoko Ono, gingen in een hotelbed liggen en riepen op tot vrede. In de jaren tachtig werden de mooie idealen opgeofferd aan de nieuwe zakelijkheid. Breuker streeft ernaar om het beste van beide stromingen te integreren om zo een betere wereld te creëren. Het love & peace denken dient dan wel gecombineerd te worden met daadkracht. Deze daadkracht is beslist niet gebaseerd op industriële paradigma's maar juist op individuele acties van personen.

Deze ontwikkeling in het denken over een betere wereld verloopt volgens Breuker parallel aan de ontwikkelingen in het organiseren. ''Er komt steeds meer een holistische benadering van organiseren. Dat betekent dat we organisaties niet meer bekijken vanuit modellen maar vanuit het zijn van de mens''.