Organisaties waar ik mij voor inzetPentascope

... maakt wakker

... ontwikkelt

... activeert

Pentascope is dé specialist in mensgericht implementeren en veranderen met merkbaar en duurzaam resultaat. Veranderingen echt werkend maken. Dat is implementeren. Dat is ons vak!

Klik hier en maak kennis met onze visie op veranderen

Gebiedscoöperatie Het Hogeland

Ondernemers, Onderwijs Overheid en Omgeving vormen de kerngroepen van de Gebiedscoöperatie Het Hogeland. Met elkaar, voor elkaar! De GC bundelt de krachten in de gemeente Het Hogeland. Niet als concurrent van elkaar maar als aanvulling, verbinder en smeerolie. Gelijkwaardig en wedekerigheid staan centraal. Een gebied van geluk en gezondheid is ons doel, te bereiken door noaberschap naastenliefde en solidariteit.

Klik hier voor de website van Gebiedscoöperatie Het Hogeland.

Vakland Het Hogeland

Met het programma Vakland stimuleren en faciliteren we het leren van iedereen op het Hogeland met de regio als klaslokaal. Klik hier om zelf een kijkje te nemen op de website. Wat wil jij leren?

Wadvies

Als je je hoofd met je hart verbindt gaan je handen de goede dingen doen. Dit vertalen naar werken in onze (steeds complexere) systemen is mijn advies praktijk. Daarnaast jaag ik graag innovatieve ideeën aan en start projecten om de wereld om mij heen te verbeteren. Ook spreek ik hier regelmatig over, het liefst in de vorm van vraag en aanbod. Ook draai ik graag plaatjes op feestjes maar ook in organisatie ontwikkelingstrajecten gebruik ik altijd muziek. Heb ik dan een aanbod voor jou? Dat weet ik niet, dat hangt natuurlijk van jouw vraag af, stel je die aan mij? Ik ben benieuwd...

De ontdekking van Groningen

Samen met andere ondernemers en met Denkers als Gunter Pauli en Jan Rotmans ben ik al sinds 2012 bezig met 'regio' stimulering nieuwe stijl. De ontdekking heeft als resultaat een aantal actieve bewegingen opgeleverd (Goudwijs, Verlangenverstrengeling, Kleine Huisjes) en hier en daar zelfs een heuze nieuwe onderneming 'De Zwammerij'. De ontdekking is het zaadje wat in andere regio's is gestart of gaat starten. Regionomie in Meppel en omgeving, De Inspiratie van Alphen en meer..

Strong Babies

In Nederland wordt 7% van de baby's te vroeg geboren. Dat zijn 50 baby's per dag. Het is buitengewoon ingrijpend wanneer een baby te vroeg, te licht en/of ziek wordt geboren. Niet alleen voor het kind, maar ook voor ouders, naaste familie en de betrokken zorgproffesionals. Vroeggeboorte is de grootste doodsoorzaak onder kinderen in Nederland. Kinderen die hun vroeggeboorte overleven, hebben op latere leeftijd minder kans op een goede positieve gezondheid in al haar facetten. Dat moet en kan anders. Daarom zamelen we geld in voor hoopgevend onderzoek.

Strong Babies zet zich in voor het terugdringen van vroeggeboorte en voor een betere kwaliteit van leven van te vroeg geboren kinderen.

Den Andel

Wad'n dorp Den Andel (Gronings: Naandel) is een dorp in de gemeente Het Hogeland in de provincie Groningen. Den Andel heeft bijna 500 inwoners. In Den Andel ben ik aanjager van een aantal 'burgerinitiatieven', probeer er veel zaken in het klein uit waarover ik in het groot spreek en droom!

CS Vincent van Gogh

De school biedt inspirerend en toekomstgericht onderwijs, waarmee de leerling het beste uit zichzelf haalt en zich actief verhoudt tot de samenleving. Zo ontwikkelt elke leerling zijn of haar eigen kleur en uniek palet aan kwaliteiten voor zichzelf én voor een betere wereld.  Bij de CS Vincent van Gogh school ben ik vice-voorzitter en heb ik specifieke kennis en ervaring op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Ook ben ik voorzitter van de commissie OKI (Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie).

Stichting HenK

Stichting Huis en Kapitaal (HenK) is een non-profit organisatie en bestaat momenteel enkel uit vrijwilligers. HenK richt zich op het democratiseren van bestaande en bewezen economische systemen, zoals kamerbewoning en de financiering daarvan. Bij Stichting HenK ben ik voorzitter.